நீங்கள் இங்கே என்ன செய்யலாம்?

முதற்பக்கம் - அண்மையில் சமர்பித்த சமையல் குறிப்புகள் / links ஆகியவற்றை காணலாம்.
எங்களை பற்றி பக்கம் - எங்களை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள்
சிறந்த சமையல் குறிப்பு - மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த சமையல் குறிப்புகள்
சமையல் குறிப்பு links-ஐ பார்க்க, சமையல் குறிப்பு links-ஐ தேடுவதற்கு , உங்களுக்கு பிடித்த சமையல் குறிப்பு link-ஐ பகிர்ந்து கொள்ள, மற்றும் ஏற்கனவே பகிர்ந்த சமையல் குறிப்பு links-ஐ உங்களுக்கு favorite-ஆக ஆக்கிக் கொள்ள Links பக்கத்திற்கு செல்லலாம்.
சமையல் வகை பக்கம்
தேடல் - உங்களுக்கு தேவையான சமையல் குறிப்பை இங்கே தேடிக் கொள்ளலாம் .
Conversion chart - கெட்டி பொருட்களின் எடை அளவு மாற்றம், தண்ணிப் பொருட்களின் எடை அளவு மாற்றம், oven temperature மாற்றம் ஆகியவற்றை காணலாம்.
சமையல் பொருட்கள் அட்டவணை - சமையல் பொருட்களின் பெயர்களை English, Tamil மற்றும் Hindi ஆகிவற்றில் தெரிந்து கொள்ளலாம். சமையல் பொருட்களின் படத்தையும் இங்கு காணலாம் .
குறியீட்டு(Index) பக்கம் சமர்பித்த சமையல் குறிப்புகளின் குறியீட்டு (index) பக்கம்
தொடர்பு கொள்க பக்கம் - தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமென்றால்
ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் மேலே உள்ள இந்த என் பக்கம் கிளிக் செய்தால், உங்களுக்கு பிடித்த சமையல் குறிப்புகள் / links ஆகியவற்றை பார்க்கலாம், உங்கள் profile-ஐ மாற்றலாம், உங்களுக்கு பிடித்த சமையல் குறிப்பு links-ஐ பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மற்றும் நீங்கள் இந்த இணைய தளத்தை விட்டு வெளியேறலாம்.
பதிவு செய் - உங்கள் பெயர் மற்றும் ஈமெயில் விவரத்தை பதிவு செய்ய வேண்டுமென்றால்.நீங்கள் உங்கள் ஈமெயில்-ஐ பதிவு செய்தால் , உங்களுக்கு பிடித்த சமையல் குறிப்புகள் / links ஆகியவற்றை favorite ஆக save செய்யலாம் .
நுழை - நீங்கள் இந்த இணைய தளத்திற்கு நுழைய வேண்டுமென்றால் .
வெளியேறு - நீங்கள் இந்த இணைய தளத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டுமென்றால் .
ப்ரைவசி பாலிசி - எங்கள் ப்ரைவசி பாலிசியை பற்றி தெரிந்து கொள்க .
நீங்கள் சமையல் குறிப்பை கிளிக் செய்யும் போது அந்த சமையல் குறிப்பு விவர பக்கத்திற்கு அழைத்து செல்லப் படுவீர்கள். அங்கே நீங்கள் இந்த சமையல் குறிப்பை பிரிண்ட், ஈமெயில், facebook like, facebook share, tweet மற்றும் Pinit ஆகியவை செய்யலாம். உங்களுக்கு favorite ஆக ஆக்கிக் கொள்ளலாம். உங்கள் ஈமெயில்-ஐ பதிவு செய்து , லாகின் செய்த பின்னரே favorite - ஆக ஆக்கிக் கொள்ளலாம். மேலும் இங்கே இந்த சமையல் குறிப்பு எப்படி இருந்தது என்று கமெண்ட் குடுக்கலாம்.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close